قوانین و مقررات

شرایط و قوانین:

 • – لطفا در صورت داشتن شرایط تعریف شده برای هر کلاس ثبت نام بعمل آورید.
 • – هنگام ثبت نام به جنسیت و محدوده سنی تعریف شده برای هر کلاس دقت شود و از ثبت نام در کلاس هایی که برای محدوده سنی شما تعریف نشده است خودداری کنید.
 • – لطفا اطلاعات خود را به درستی وارد نمائید تا برای ثبت نام در دوره های آموزشی، اطلاع رسانی و صدورگواهی مشکلی به وجود نیاید.
 • – در صورت عدم توجه به هر یک از نکات ثبت نامی عواقب آن به عهده ثبت نام کننده می باشد.
 • – دانش پژوهان موظف هستند در زمان تعیین شده برای دوره های آموزشی در جلسات حضور داشته باشند.
 • – رعایت شئونات اسلامی الزامی است.
 • – یار مهرمان از هر ایده و پیشنهادی در راستای بهبود فرایندها استقبال می کند.
 • – دانش پژوهان موظف هستند. لوازم مورد نیاز خود را که از قبل به اطلاع میرسد، هر جلسه همراه داشته باشند.
 • – حتما اطلاعات تماس خود را برای اطلاع رسانی های بعدی، به درستی در سامانه قرار دهید.
 • – بعد از اتمام فرآیند عضویت، کلیه اطلاعات شخصی و یا خدماتی که به شما ارائه شده است با رعایت اصول امانتداری ذخیره خواهد شد.
 • – دانش پژوهان و والدین از آوردن ميهمان به مرکز جداً خودداري نمايند.
 • – پس از ثبت‌نام تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی (حتی قبل از شروع کلاسها) مسترد و یا رزرو ترم بعدی نگه داشته نخواهد شد.
 • – کلیه پرداخت ها فقط از طریق درگاه اینترنتی بوده و یار مهرمان به هیچ پرداخت دیگری ترتیب اثر نخواهد داد.
 • – مسئولیت غیبت در کلاس ها و یا جلسه مشاوره به عهده دانش پژوهان و والدین بوده و مرکز موظف به برگزاری جلسه جبرانی و یا توضیح مجدد مطالب عنوان شده نمی باشد.
 • – در صورتی که به دلیل موجهی امکان حضور در دوره و یا مشاوره را نداشته باشید، می توانید با تایید مدیریت و موافقت ایشان، در دوره های بعدی حضور پیدا کنید.
 • – والدین و دانش پژوهان باید در صورت لزوم نهایت همکاری با مربیان و مشاورین مرکز را داشته باشند.
X