قوانین و مقررات

شرایط و قوانین:

– لطفا در صورت داشتن شرایط تعریف شده برای هر کلاس ثبت نام بعمل آورید.

– هنگام ثبت نام به جنسیت و محدوده سنی تعریف شده برای هر کلاس دقت شود و از ثبت نام در کلاس هایی که برای محدوده سنی شما تعریف نشده است خودداری کنید.

– لطفا اطلاعات خود را به درستی وارد نمائید تا برای ثبت نام در دوره های آموزشی، اطلاع رسانی و صدورگواهی مشکلی به وجود نیاید.

– در صورت عدم توجه به هر یک از نکات ثبت نامی عواقب آن به عهده ثبت نام کننده می باشد.

– دانش پژوهان موظف هستند در زمان تعیین شده برای دوره های آموزشی در جلسات حضور داشته باشند.

– رعایت شئونات اسلامی الزامی است.

– یار مهرمان از هر ایده و پیشنهادی در راستای بهبود فرایندها استقبال می کند.

– دانش پژوهان موظف هستند. لوازم مورد نیاز خود را که از قبل به اطلاع میرسد، هر جلسه همراه داشته باشند.

– حتما اطلاعات تماس خود را برای اطلاع رسانی های بعدی، به درستی در سامانه قرار دهید.

– بعد از اتمام فرآیند عضویت، کلیه اطلاعات شخصی و یا خدماتی که به شما ارائه شده است با رعایت اصول امانتداری ذخیره خواهد شد.

– دانش پژوهان و والدین از آوردن ميهمان به مرکز جداً خودداري نمايند.

– پس از ثبت‌نام تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی (حتی قبل از شروع کلاسها) مسترد و یا رزرو ترم بعدی نگه داشته نخواهد شد.

– کلیه پرداخت ها فقط از طریق درگاه اینترنتی بوده و یار مهرمان به هیچ پرداخت دیگری ترتیب اثر نخواهد داد.

– مسئولیت غیبت در کلاس ها و یا جلسه مشاوره به عهده دانش پژوهان و والدین بوده و مرکز موظف به برگزاری جلسه جبرانی و یا توضیح مجدد مطالب عنوان شده نمی باشد.

– در صورتی که به دلیل موجهی امکان حضور در دوره و یا مشاوره را نداشته باشید، می توانید با تایید مدیریت و موافقت ایشان، در دوره های بعدی حضور پیدا کنید.

– والدین و دانش پژوهان باید در صورت لزوم نهایت همکاری با مربیان و مشاورین مرکز را داشته باشند.

تمامی برای حقوق یار مهرمان محفوظ است. 1400
X