والدین

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"3083,3069,3063,3051,3030,3020,3006,2999,2995,2979,2963,2883,2834","course_style":"recent","featured_style":"blog_card","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"6","infinite":"","pagination":"1","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • نکات تربیتی برای والدین نوجوانان

  می 23,2022 / والدین / 0 دیدگاه

  مفهوم تربیت برای زمینه های اصلی تربیتی شامل تربیت رفتاری تربیت شناختی(هوش)، تربیت اجتماعی، تربیت هیجانی،...

 • خلاقیت در بازی

  می 23,2022 / والدین / 0 دیدگاه

  در هنگام بازی خلاقیت کودک افزایش می یابد. ” خلاقیت؛ یعنی امکان بهره برداری نامتعارف از ابزار، بدون تأثیر...

 • خلاقیت در کودکان

  می 23,2022 / والدین / 0 دیدگاه

  وقتی که کودکان خردسال را در نظر می گیریم، اتخاذ تعریف گسترده دموکراتیک از خلاقیت مناسب است. به این ترتیب، هر...

 • روش هایی برای پرورش خلاقیت کودکان

  می 22,2022 / والدین / 0 دیدگاه

  فراهم ساختن بستر خطاها برای کودکانتان پژوهشگر استنفورد و نویسندۀ روانشناسی جدید موفقیت؛ کارول دوک، فرض می...

 • روانشناسی کودکان خلاق

  می 22,2022 / والدین / 0 دیدگاه

  روانشناسی کودکان خلاق یکی از شروط اصلی و اساسی برای رسیدن به موفقیت است. کودکان امروز و بزرگسالان فردا برای...

 • 15تا 17 سالگی (نوجوانی پایانی)

  می 22,2022 / والدین / 0 دیدگاه

  نقاط عطف رشدی نوجوانی دوره نوجوانی، دوره تغییرات در چگونگی احساس ، تفکر و تعامل با دیگران است .همچنین...

X