L

کانون شکوفایی و خلاقیت یار مهرمان

همه مطالب ارسال شده توسط kanoon

30

مه'22

پرورش خلاقیت کودکان (فنگ شوی)

بررسی اجمالی حوزه خلاقیت و کودکان هنگامی که بهبود هایی در بخش خلاقیت محیط اطراف شما ایجاد می شود شما …

مشاهده

28

مه'22

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان

روانشناسی کودک دبستانی بسیاری از والدینی که دارای کودک زیر ۶ سال هستند. در این اندیشه می باشند که چگونه …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان 13 تا 15 ساله

در روانشناسی ۱۳ تا ۱۵ سالگی و دوره نوجوانی نکاتی اصلی رفتار با نوجوان ۱۳ ساله، ۱۴ و ۱۵ ساله …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان ۱۷ ساله

روانشناسی دختر ۱۷ ساله تغییرات جسمی دختر شما از بین می رود و او بدن خود را بهتر می شناسد …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان 16 ساله

روانشناسی نوجوان ۱۶ ساله نکات رفتاری و تربیتی خاصی را به همراه دارد. در این دوره نوجوان با کشش های عشقی …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان ۱۵ ساله

با این حال،احتمال دارد که فرزند شما طوری رفتار کند که انگار همه چیز را می داند. در حالی که …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان ۱۴ ساله

چهارده سالگی سنی محوری می باشد. در حالی که برخی از کودکان ۱۴ ساله شروع به حرکت در مسیر رسیدن …

مشاهده

25

مه'22

روانشناسی نوجوان 12 ساله

فرزند شما هر روز به یک نوجوان تمام عیار نزدیک تر می شود. خوشبختانه تمام تغییراتی که در سالهای نوجوانی …

مشاهده

24

مه'22

روان شناسی کودک 11 ساله

آنچه باید در مورد کودک ۱۱ ساله خود بدانید: فرزند دختر شما با تغییرات گسترده ای در زندگی روبه رو …

مشاهده

24

مه'22

روان شناسی کودک 10 ساله

آنچه باید در مورد فرزند ۱۰ ساله خود بدانید: فرزند شما هم اکنون، رسما در دهه دوم زندگی به سر …

مشاهده
X