23

مه'22

نکات تربیتی برای والدین نوجوانان

مفهوم تربیت برای زمینه های اصلی تربیتی شامل تربیت رفتاری تربیت شناختی(هوش)، تربیت اجتماعی، تربیت هیجانی، تربیت جنسی به کار …

مشاهده

23

مه'22

خلاقیت در بازی

در هنگام بازی خلاقیت کودک افزایش می یابد. ” خلاقیت؛ یعنی امکان بهره برداری نامتعارف از ابزار، بدون تأثیر پذیری …

مشاهده

23

مه'22

خلاقیت در کودکان

وقتی که کودکان خردسال را در نظر می گیریم، اتخاذ تعریف گسترده دموکراتیک از خلاقیت مناسب است. به این ترتیب، …

مشاهده

22

مه'22

روش هایی برای پرورش خلاقیت کودکان

فراهم ساختن بستر خطاها برای کودکانتان پژوهشگر استنفورد و نویسندۀ روانشناسی جدید موفقیت؛ کارول دوک، فرض می کند کودکانی که …

مشاهده

22

مه'22

روانشناسی کودکان خلاق

روانشناسی کودکان خلاق یکی از شروط اصلی و اساسی برای رسیدن به موفقیت است. کودکان امروز و بزرگسالان فردا برای …

مشاهده

22

مه'22

15تا 17 سالگی (نوجوانی پایانی)

نقاط عطف رشدی نوجوانی دوره نوجوانی، دوره تغییرات در چگونگی احساس ، تفکر و تعامل با دیگران است .همچنین چگونگی رشد …

مشاهده

22

مه'22

12 تا 14 سالگی

شروع نوجوانی ۱۲ تا ۱۴ سالگی زمان بسیاری از تغییرات فیزیکی یا روانی، هیجانی و اجتماعی می باشد. با شروع …

مشاهده

22

مه'22

9 تا 11 سالگی

نقاط عطف رشدی در این سن استقلال در حال رشد کودک از خانواده به وضوح قابل مشاهده است . دوستیهای …

مشاهده

22

مه'22

دوره کودکی میانه (6 تا 8 سالگی)

6 تا ۸ سالگی به عنوان کودکی میانه خوانده می شود. در این مطلب نحوه تربیت و رفتار با کودک …

مشاهده

22

مه'22

روان شناسی جوان 18 ساله

لحظه ای فرارسیده که معلوم نیست فرزند شما هنوز بچه است یا نه؟ ممکن است فکر کنید بچه ای که …

مشاهده
X