منوهای نصب در پنل مدیریت

❖ سرفصل های آزمایشات شیمی دوره دوم متوسطه

• فهرست آزمایش های شیمی پایه دهم:
آزمایش 1 : رطوبت هوای بازدمی
آزمایش 2 : کربن دی اکسید در هوای بازدمی
آزمایش 3 : جوشاندن آب بدون گرما
آزمایش 4 : حرکت آب با گرمای دست
آزمایش 5 : بازی دما با انحلال پذیری
آزمایش 6 : مسیرهای رنگی
آزمایش 7 : محلول نمکی حساس
آزمایش 8 : محلول های رنگی
آزمایش 9 : رسوب شناور
آزمایش 10 : زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی
آزمایش 11 : زیبا سازی محیط
آزمایش 12 : نیروی بین ذرات
آزمایش 13 : ید در نمک خوراکی
آزمایش 14 : ویتامین C در میوه ها و سبزی ها
آزمایش 15 : میزان گاز حل شده در یک نوشابه
آزمایش 16 : کیفیت روغن
آزمایش 17 : ساخت گوی برفی شیشه ای
آزمایش 18 : حل شدن گازها در آب
آزمایش 19 : خالص سازی نیترات ها
آزمایش 20 : ابعاد مولکول
آزمایش 21 : کلسیم کربنات در صدف
آزمایش 22 : آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند.
آزمایش 23 : چگونه آب سخت می شود؟
آزمایش 24 : آیا همه واکنش ها برگشت پذیرند؟
آزمایش 25 : توسعه و کاربرد بررسی واکنش برگشت پذیر آبدهی و آبگیری نمک کبالت (II) کلرید.
آزمایش 26 : هنگام انجام واکنش های شیمیایی چه اتفاقی می افتد؟
آزمایش 27 : چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟
آزمایش 28 : چگونه می توان نمودار انحلال پذیری را رسم کرد؟
آزمایش 29 : عملکرد کاتالیزگرها چیست؟
آزمایش 30 : چرا روی سطح خیابان ها و جاده های یخ زده نمک می پاشند؟
آزمایش 31 : چگونه در روزهای خیلی سرد زمستان که سطح آب دریاچه ها یخ میزند ماهی ها زنده می مانند؟
آزمایش 32 : درخشش خیارشور
آزمایش 33 : مقایسه واکنش پذیری آهن، آلومینیوم و روی
آزمایش 34 : اثر HCl بر روی برگ گیاهان
آزمایش 35 : اثر آب آهک و آب گازدار بر کاغذ pH آزمایش 36 : شناسایی یون ها
آزمایش 37 : شناسایی نمک ها در مخلوط با استفاده از تاثیر دما بر انحلال پذیری
آزمایش 38 : بررسی تاثیر دما بر انحلال پذیری گازها
آزمایش 38 : بررسی تاثیر دما بر انحلال پذیری گازها

• فهرست آزمایش های شیمی پایه یازدهم:
آزمایش 1 : استخراج آهن با کبریت
آزمایش 2 : زورآزمایی با شیمی
آزمایش 3: شبیه و شبیه تر
آزمایش 4 : رنگ آمیزی با عنصر
آزمایش 5 : جنگل سیاه
آزمایش 6 : واکنش زمان سنج
آزمایش 7 : واکنش بطری آب
آزمایش 8 : درصد خلوص کانسنگ مس
آزمایش 9 : شیمی در پزشکی
آزمایش 10 : انرژی در واکنش های شیمیایی
آزمایش 11 : فعالیت آنزیم در pH های گوناگون
آزمایش 12 : تهیه گاز جوشکاری
آزمایش 13 : سردتر از یخ
آزمایش 14 : چراغ افروز شیمیایی
آزمایش 15 : لایه ای براق به رنگ طلا
آزمایش 16 : چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم.
آزمایش 17 : انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود.
آزمایش 18 : چگونه از مواد سازگار با محیط پلاستیک تهیه کنیم.
آزمایش 19 : درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است.
آزمایش 20 : عامل جابجایی تعادل چیست.
آزمایش 21 : آیا هر عنصری از برقکافت محلول بدست می آید.
آزمایش 22 : چگونه می توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی کرد.
آزمایش 23 : کدام فلز واکنش پذیرتر است.
آزمایش 24 : مقایسه ارزش سوختی مواد غذایی
آزمایش 25 : عوامل موثر بر سرعت واکنش

• فهرست آزمایش های شیمی پایه دوازدهم:
آزمایش 1 : کلویید پایدار شده آب و روغن با استفاده از صابون
آزمایش 2 : پاک کنندگی صابون در آب های گوناگون
آزمایش 3 : نمایش حالت تعادل
آزمایش 4 : واکنش نوار منیزیم در دو اسید مختلف
آزمایش 5 : رسانایی الکتریکی گرافن

X