منوهای نصب در پنل مدیریت

 
❖ هدف دوره

در هوش هیجانی به معنی توانایی هر شخص برای مدیریت احساسات، اضطراب، و کنترل تنش‌ها در کنار امیدواری، خوش بینی و داشتن انگیزه در مسیر رسیدن به اهداف است. هوش هیجانی در واقع یک مهارت اجتماعی است که به شما می‌آموزد تا در روابط خود بتوانید احساسات و عواطف خود را مدیریت کنید، با مردم همراه باشید، بتوانید دیگران را ترغیب کنید، و در نهایت توانایی‌های خود را برای رهبری و مدیریت ارتقا بخشید. با فراگیری تکنیک‌های هوش هیجانی می‌توانیم بر احساسات خود مسلط شده، نبوع عاطفی خود را ارتقا دهیم، شناختی صحیح از نقاط قوت و ضعف خود پیدا کنیم، به عزت نفسی پایدار برسیم، استرس‌هایی را که ممکن است با آنها مواجه شویم شناسایی و راه غلبه بر آنها را پیدا کنیم.
 

❖سر فصل های دوره

مفاهیم و مطالب آموزشی دوره تقویت هوش هیجانی به ترتیب زیر می‌باشد.
• فصل اول: آشنایی با تئوری انتخاب و تصمیم‌گیری
• فصل دوم: اهمیت توجه به منطق و احساسات در تصمیم‌گیری
• فصل سوم: تست baron برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و تحلیل تست
• فصل چهارم: آموزش روش‌های مدیریت بر احساسات
• فصل پنجم: چگونه احساسات خود را بیان کنیم بدون اینکه به نقطه انفجار برسیم
• فصل ششم: رشد نبوغ عاطفی و تاثیر آن در زندگی کاری و شخصی
• فصل هفتم: استفاده از تکنیک‌های هیپنوتیزمی استعاره‌ای برای تغییر نگرش
• فصل هشتم: چگونه به نقاط ضعف و قوت خود پی ببریم
• فصل نهم: چگونه یک عزت نفس پایدار و قوی داشته باشیم
• فصل دهم: آشنایی با ده انرژی منفی و روش های مدیریت آن
• فصل یازدهم: تمرین‌های عملی و کاربردی جهت تعادل روحی و روانی
• فصل دوازدهم: آشنایی با انواع استرس‌ها در زندگی روزمره
• فصل سیزدهم: روش‌های مدیریت و کنترل استرس

X