منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره

علم هوافضا از به روزترین و پرکاربردترین علوم در دهه ی اخیر محسوب می‌شود. حتی می‌توان گفت این علم در قرنی که گذشت تعیین کننده و جایگاه بخش مهمی از حوادث بوده و در دهه ی اخیر چه در زمینه های نظامی و چه در زمینه های تحقیقاتی به سرعت پیشرفت نموده است. آشنایی با این علم و شناساندن کاربردی آن و بهره جستن از فضاهای علمی نو و جذاب و سرگرم کننده هوافضا برای دانش آموزان در مدارس نوین، باعث می‌شود تا این علم جایگاه واقعی و مناسب خود را در کشور عزیزمان ایران بیابد تا بتوان امید داشت که آینده ای پرتحرک و قدرتمند را برای میهنمان رقم بزنند

 

❖سر فصل های دوره

• فصل اول: تاریخچه و چگونگی پیدایش هوافضا
• فصل دوم: جایگاه امروزی هوافضا در دنیا و ایران
• فصل سوم: جایگاه دانشگاهی رشته هوافضا و معرفی جایگاه شغلی رشته هوافضا
• فصل چهارم: مبانی پرواز
• فصل پنجم: آشنایی با راکت آبی
• فصل ششم: راکت آبی چگونه ساخته می‌شود؟
• فصل هفتم: پرتاب‌گر راکت آبی چگونه ساخته می‌شود؟
• فصل هشتم: راکت آبی چگونه پرتاب می‌شود؟

 

X