منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره

لیوان چینی ورزش تازه‎ای است که از چیدمان لیوان‌های مخصوص و جمع کردن آن‌ها طبق یک دستورالعمل خاص صورت می‌گیرد. لیوان چینی دارای لیوان‌های پلاستیکی مخصوصی می‌باشد که بطور ویژه برای چیدن لیوان‌ها با سرعت زیاد ساخته شده‌اند.

 

فواید دوره لیوان چینی

√ استفاده از هر دو نیم کره مغز و بدن بطور همزمان.
√ افزایش اعتماد به نفس (مؤثر در بهبود اختلال خواندن و لوب آهیانه)
√ تقویت قوه تجسم فضایی (مؤثر دربهبود اختلال ریاضی)
√ تقویت قوه حسی و حرکتی (مؤثر در کارکرد لب پیشانی)
√ تقویت قوه تشخیص و تمیز و تعمیم پذیری ( مؤثر در کارکرد لوب آهیانه)
√ بهبود اختلال خواندن (مؤثر در بکار گیری نیمکره چپ مغز)
√ بهبود اختلالات دیکته نویسی (مؤثر در بکار گیری نیمکره چپ مغز)
√ بهبود اختلالات ریاضی (مؤثر در بهبود قوه تجسم فضایی)
√ هماهنگی دست و چشم و عصب و عضله (مؤثر در کارکرد لوب پیشانی)

X