منوهای نصب در پنل مدیریت

 

❖ هدف دوره

افزایش قدرت تحلیل
افزایش دقت کودکان در مشاهده محیط پیرامون خود
افزایش قدرت استدلال و استنتاج از مشاهده پدیده های گوناگون

 

❖ سر فصل های دوره
مفاهیم و مطالب آموزشی دوره نجوم(2) به ترتیب زیر می باشد.
• فصل اول: دایره البروج و مسیر پیدا کردن سیارات
• فصل دوم: فصل ها، انقلابین و اعتدالین
• فصل سوم: بروج فروردین و اردیبهشت، و مدار استوا
• فصل چهارم: بروج خرداد و تیر، و برخورد استوا و دایره البروج
• فصل پنجم: بروج مرداد و شهریور، و حرکت محوری زمین
• فصل ششم: بروج مهر و آبان، خورشید
• فصل هفتم: بروج آذر و دی، ماه، کسوف و خسوف
• فصل هشتم: بروج بهمن و اسفند و تقویم

 

 

X