• آزمایشگاه زیست شناسی
  0( 0 نقد و بررسی )
  1 دانشجو

  ❖ مشخصات دوره گروه آموزشی: علوم پایه مقطع تحصیلی: دوره اول و دوم متوسطه تعداد جلسات مورد نیاز: 30

  250,000 تومان
 • تقویت هوش هیجانی والدین
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  ❖ مشخصات دوره گروه آموزشی: روانشناسی و سبک زندگی مقطع و پایه تحصیلی: والدین تعداد جلسات: 32 جلسه

  خصوصی
 • تقویت هوش هیجانی
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  ❖ مشخصات دوره گروه آموزشی: روانشناسی و سبک زندگی مقطع و پایه تحصیلی: تمام دوره ها و والدین (به طور…

  خصوصی
 • لیوان چینی
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  ❖ مشخصات دوره گروه آموزشی: فنی و مهندسی مقطع و پایه تحصیلی: تمام دوره ها تعداد جلسات: 12جلسه

  خصوصی
 • ساخت راکت آبی با پرتابگر
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  ❖ مشخصات دوره گروه آموزشی: فنی و مهندسی مقطع و پایه تحصیلی: دوره دوم ابتدایی و دوره های اول و…

  خصوصی