میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

00

ارد'۰

رونمایی از بزرگترین گلیم کشور در شهرستان نمین

بزرگترین گلیم کشور به متراژ ۲۴ متر مربع که به دست هنرمندان نمایشگاه دائمی صنایع دستی نمین و با حمایت …

مشاهده
تمامی برای حقوق یار مهرمان محفوظ است. 1400
X