نمایشگاه دائمی صنایع دستی نمین

00

ارد'۰

رونمایی از بزرگترین گلیم کشور در شهرستان نمین

بزرگترین گلیم کشور به متراژ ۲۴ متر مربع که به دست هنرمندان نمایشگاه دائمی صنایع دستی نمین و با حمایت …

مشاهده
تمامی برای حقوق یار مهرمان محفوظ است. 1400
X